Գեղարվեստական ուսումնարանի ուսանողի աշխատանքը
Գեղարվեստական ուսումնարանի ուսանողի աշխատանքներից: