Արփա գետն ու Ջերմուկի կամուրջը
Ջերմուկում` Արփայի կիրճի վրա կառուցված կամուրջը: