Խորհրդային Հայաստանի կազմավորման տարեդարձին նվիրրված տոնակատարություն
Խորհրդային Հայաստանի կազմավորման տարեդարձին նվիրրված տոնակատարություն Երևանում 1980 թվականին: