Մի խումբ տրակտորիստներ
Զանգեզուրի մի խումբ տրակտորիստներ: