Տեսարաններ Հրազդան քաղաքից
 Հրազդան քաղաքը1981 թվականին: