Նոր հանգստյան տների կառուցում Ջերմուկում
Նոր հանգստյան տների կառուցում Ջերմուկում 1981 թվականին: