Հրազդանի մշակույթի տան պարի խումբը
Հրազդանի մշակույթի տան պարի խումբը 1981 թվականին: