Սրճարան Երիտասարդական պալատում
Սրճարան Երիտասարդական պալատում՝ «Կուկուռուզնիկում»: