Երևանյան համայնապատկեր
Երևանյան համայնապատկեր. Երիտասարդական պալատը` «Կուկուռուզնիկը»