Հուշարձան Եղեգնաձորում
Երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների հուշարձան Եղեգնաձորում: