«Էրեբունի-Երևան» տոնակատարություն
«Էրեբունի-Երևան» տոնակատարությունը 1985 թվականին: