«ԱրմՄաշ» գործարան
«ԱրմՄաշ» գործարանի աշխատակիցները: