Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, էքսկավատորավար Պավլուշ Դավթյանը
Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, էքսկավատորավար Պավլուշ Դավթյանը: