Երևանի Լենինի հրապարակը
Երևանի Լենինի հրապարակը (Հանրապետության հրապարակ) 1983 թվականին: