Նորավանք
XIII-XIV դարերում կառուցված վանքային համալիր: