Լենինականի Կիրովի փողոցը
Լենինականի Կիրովի փողոցը (այժմ՝ Ռիժկովի ճեմափողոց) 1983 թվականին: