Հանրապետական հիվանդանոցը
Երևանի Լենինի անվան հանրապետական հիվանդանոցը: