Պոլիտեխնիկի ուսանողների կողմից ստեղծված մեքենա
Հայաստանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանողների կողմից ստեղծված մեքենա: