Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ
Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում 1984 թվականին: