Գերմանիա
Գերմանիայի Բեռլին, Ռոստոկ և Շվերին քաղաքները 1983 թվականին: