Իջևան-Հրազդան երկաթուղու կառուցումը
Իջևան-Հրազդան երկաթուղու կառուցումը 1982 թվականին: