Ագարակի բաց հանքը
Ագարակի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրը: