Ռադիոհեռադիտակ
Ռադիոհեռադիտակի կառուցում 1984 թվականին: