Նկարիչ Սարգիս Արուտչյանը
ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ Սարգիս Արուտչյանը: