Սիսիանի գազատարի կառուցում
Սիսիանի գազատարի կառուցում (պայթյուն):