Խորհրդային Հայաստանի կազմավորման 60-ամյակին նվիրված նիստ
Խորհրդային Հայաստանի կազմավորման 60-ամյակին նվիրված նիստ: Ամբիոնի մոտ է Կարեն Դեմիրճյանը: