Անմշակ հողերի մշակում
Անմշակ հողերի մշակում Աշտարակի շրջանում: