Տոնակատարություն Երևանում
Տոնակատարություն Երևանի Լենինի հրապարակում 1985 թվականին: