Լենինականի 58-րդ թաղամասի շինարարությունը
Լենինականի 58-րդ կամ «Անի» թաղամասի շինարարությունը: