Նիկոլայ Ռիժկովը Լենինականում
Նիկոլայ Ռիժկովը, լինելով ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհրդի նախագահ, գլխավորում էր Սպիտակի երկրաշարժի հետեւանքների վերացման հանձնաժողովը: