Կիրառական արվեստի գծով նկարիչ Հակոբ Փիլիպոսյան
Կիրառական արվեստի գծով նկարիչ Հակոբ Փիլիպոսյանը: