Շամբի ջրամբար
Սիսիանի շրջանում, Որոտան գետի միջին հոսանքում գտնվող Շամբի ջրամբարը: