Թեյարան Կիրովականում
Կիրովականի թեյարաններից մեկը: