Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակը
Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամյակը 1970 թվականին: