Հայրավանք
Վանքը գտնվում է Սևանա լճի արևմտյան ափին համանուն գյուղում: