Երևանի միջազգային հեռախոսակայան
Երևանի միջազգային հեռախոսակայանի շենքը: