Ֆայտոն Լենինականում
Ուղևորները ֆայտոնում. Լենինական (Գյումրի) 1980 թվական: