Երիտասարդական պալատը` «Կուկուռուզնիկը»
Երիտասարդական պալատի`«Կուկուռուզնիկի» շենքը: