Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական ինստիտուտի ուսանողները դասաժամին
Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական ինստիտուտի ուսանողները դասաժամին: