Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վերաբացումը
Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վերաբացումը 1995 թվականի հունիսի 27-ին: