Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի ֆիզիկական թողարկումը
Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի ֆիզիկական թողարկումը 1995 թվականի հունիսի 19-ին: