Կոմիտասի անվան ազգային քառյակ
Կոմիտասի անվան ազգային քառյակը: Լուսանկարն արված է 1955 թվականին: