Ոչխարների հոտը Հայաստանի լեռներում
Ոչխարների հոտը արածում է լեռներում: