Տեսարան «Հաղթանակ» զբոսայգուց
Երևանը «Հաղթանակ» զբոսայգու բարձունքից: