Ցորենի բերքահավաք
Ցորենի բերքահավաք Եղվարդի շրջանում: