Սոցիալիստական աշխատանքի հերոս Արշակ Կազարյան
Սոցիալիստական աշխատանքի հերոս Արշակ Կազարյանը: