Իջևանի գորգերի գործարան
Իջևանի գորգերի գործարանը 1981 թվականին: