Նկարիչ Խաչատուր Եսայան
 ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ Խաչատուր Եսայանը: