1970-ականների Լենինականը
Լենինական (Գյումրի). 1971 թվական: