Հանգստյան տուն Կիրովականում
Հանգստյան տուն Կիրովականում (Վանաձոր):